Donació

Si voleu fer un donatiu per ajudar a sostenir les despeses de la causa de beatificació pot enviar la seva donació fent un dipòsit als nostres comptes bancaris amb el concepte donació per la beatificació de Marià Mullerat.

Números de comptes bancaris
BBVA: ES94-0182-5634-1902-0151-4854
Caixabank: ES84-2100-9046-9502-0000-6384

Envieu el justificant de l’ingrés amb les dades de contacte a donatiusbeatificacio@arqtgn.cat o per correu postal a:

Arquebisbat de Tarragona
Dpt. d’Economía
Pla de Palau 2 – 43003 -TARRAGONA


Per a què s’utilitzen els donatius?

Les aportacions que es fan en favor d’una causa de beatificació ajuden a cobrir els costos que comporten la difusió de la figura del servent de Déu o beat, la investigació diocesana, la fase romana i, finalment, les cerimònies de beatificació i canonització , d’acord amb les normes aprovades pel Papa Francesc el 7 de març de 2016. Quan una causa conclou amb la cerimònia de canonització, els donatius es destinen a la difusió del missatge del nou sant.