El metge Marià Mullerat serà Beatificat el 23 de març a la Catedral de Tarragona

El passat dia 8 de novembre, la Congregació de la Causa dels Sants promulgar el Decret de beatificació del Servent de Déu Marià Mullerat i Soldevila, pare de família i metge de professió, mort el 13 d’agost de 1936 a El Pla, prop de Arbeca, per odi a la fe.

Després de comprovar la fama de martiri estesa entre els fidels i amb el consentiment de les exigències del Dret, el dia 9 de juliol de 2003, el llavors arquebisbe metropolità de Tarragona, Mons. Lluís Martínez Sistach va decretar obrir la Causa diocesana iniciant així el procés de beatificació. Un any després, el dia 26 d’abril de 2004, es va celebrar la sessió de cloenda.

La data escollida per a la celebració de beatificació de Marià Mullerat és el dissabte 23 de març, a les onze del matí, a la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona. Presidirà el cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants. Aquesta serà la primera beatificació de la història que s’oficiarà al temple catedralici tarragoní.

Nascut a Santa Coloma de Queralt, Marià Mullerat es va llicenciar en medicina i va exercir com a metge al poble d’Arbeca, a la comarca lleidatana de Les Garrigues, però pertanyent a l’arxidiòcesi de Tarragona, municipi del qual també va ser alcalde.

Amb l’esclat de la Guerra Civil i en plena persecució religiosa, el dia 12 d’agost de 1936, membres del Comitè van practicar registre en el domicili de Mullerat, persona de profundes conviccions cristianes i catòlic compromès, els quals van fer fora pel balcó tots els objectes i símbols religiosos que van trobar, per calar foc. Prèviament van obligar al metge a signar uns documents per aconseguir diners.

Al dia següent, va ser sostret violentament de la seva llar per part dels milicians i, juntament amb altres detinguts, pujat a un camió. Conscient Marià Mullerat del destí que l’esperava, a l’acomiadar-se de la seva dona va pronunciar aquestes paraules: «Dolors, perdona’ls com jo els perdono». Es va donar la circumstància que a un dels milicians se li va disparar l’arma, de manera fortuïta, i aquest va resultar ferit; el doctor Mullerat va tenir el gest de curar-lo. En el lloc conegut com El Pla, situat a la carretera que comunica Arbeca amb Borges Blanques, els milicians van fer baixar del camió als detinguts que van ser afusellats i posteriorment ruixats de gasolina per a ser cremats.

El 13 d’agost de 1940 es va inaugurar un monument funerari de pedra picada en el punt exacte de l’assassinat, on figura esculpit el nom de Marià Mullerat i de les altres cinc persones sacrificades el mateix dia. Les respectives cendres, dipositades en una urna, es guarden a l’interior del monument, respectat per tots.

Nombrosos són els testimonis que donen fe de la persona íntegra i exemplar que va ser Marià Mullerat i Soldevila, tant en el vessant professional, com a metge rural, i al capdavant de l’alcaldia d’Arbeca. Escollim el testimoni d’Antoni Pau i Sans, en la seva declaració: «Ho faig perquè per estudiar la faceta de l’home polític, o bé el professional de la medicina, cal tenir en compte, primer, la dimensió cristiana de la seva vida, que és la qual va modelar i va condicionar tota la seva actuació com a metge i com a persona implicada en les coses públiques. Cristià de sòlida formació i de profundes conviccions, es movia sota l’impuls de la pròpia fe, per sobre d’un altre mirament humà; testimoni permanent de la seva cristianisme amb la valentia que, en moments, exigeixen les circumstàncies».

Joan Borant, periodista
(Publicat al Diari de Tarragona el 12-01-2019)

El médico Mariano Mullerat será Beatificado el 23 de marzo en la Catedral de Tarragona

El pasado día 8 de noviembre, la Congregación de la Causa de los Santos promulgó el Decreto de beatificación del Siervo de Dios Mariano Mullerat i Soldevila, padre de familia y médico de profesión, muerto el 13 de agosto de 1936 en El Pla, cerca de Arbeca, por odio a la fe.

Tras comprobar la fama de martirio extendida entre los fieles y con el consentimiento de las exigencias del Derecho, el día 9 de julio de 2003, el entonces arzobispo metropolitano de Tarragona, Mons. Lluís Martínez Sistach decretó abrir la Causa diocesana iniciando así el proceso de beatificación. Un año después, el día 26 de abril de 2004, se celebró la sesión de clausura.

La fecha elegida para la celebración de beatificación de Mariano Mullerat es el sábado 23 de marzo, a las once de la mañana, en la Catedral Metropolitana y Primada de Tarragona. Presidirá el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Esta será la primera beatificación de la historia que se oficiará en el templo catedralicio tarraconense.

Nacido en Santa Coloma de Queralt, Mariano Mullerat se licenció en medicina y ejerció como médico en el pueblo de Arbeca, en la comarca leridana de Les Garrigues, pero perteneciente a la archidiócesis de Tarragona, municipio del que también fue alcalde.

Con el estallido de la Guerra Civil y en plena persecución religiosa, el día 12 de agosto de 1936, miembros del Comité practicaron registro en el domicilio de Mullerat, persona de profundas convicciones cristianas y católico comprometido, los cuales echaron por el balcón todos los objetos y símbolos religiosos que encontraron, para prenderles fuego. Previamente obligaron al médico a firmar unos documentos para conseguir dinero.

Al día siguiente, fue sustraído violentamente de su hogar por parte de los milicianos y, junto con otros detenidos, subido a un camión. Consciente Mariano Mullerat del destino que le esperaba, al despedirse de su esposa pronunció estas palabras: «Dolors, perdónales como yo les perdono». Se dio la circunstancia que a uno de los milicianos se le disparó el arma, de forma fortuita, y éste resultó herido; el doctor Mullerat tuvo el gesto de curarle. En el lugar conocido como El Pla, situado en la carretera que comunica Arbeca con Borges Blanques, los milicianos hicieron bajar del camión a los detenidos que fueron fusilados y posteriormente rociados de gasolina para ser quemados.

El 13 de agosto de 1940 se inauguró un monumento funerario de piedra picada en el punto exacto del asesinato, donde figura esculpido el nombre de Mariano Mullerat y de las otras cinco personas sacrificadas el mismo día. Las respectivas cenizas, dipositadas en una urna, se guardan en el interior del monumento, respetado por todos.

Numerosos son los testigos que dan fe de la persona íntegra y ejemplar que fue Mariano Mullerat i Soldevila, tanto en la vertiente profesional, como médico rural, y al frente de la alcaldía de Arbeca. Escogemos el testimonio de Antoni Pau i Sans, en su declaración: «Lo hago porque para estudiar la faceta del hombre político, o bien el profesional de la medicina, hay que tener en cuenta, primero, la dimensión cristiana de su vida, que es la que moldeó y condicionó toda su actuación como médico y como persona implicada en las cosas públicas. Cristiano de sólida formación y de profundas convicciones, se movía bajo el impulso de la propia fe, por encima de otro miramiento humano; testimonio permanente de su cristianismo con la valentía que, en momentos, exigen las circunstancias».

Joan Boronat, periodista
(Artículo publicado en el Diari de Tarragona el 12-01-19)