El màrtir Marià Mullerat i Soldevila ja és beat

El laic i pare de família, Marià Mullerat i Soldevila, mort l’any 1936 a Arbeca per odi a la fe, ja és beat. Així ho ha declarat el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants i representant del Sant Pare, durant la celebració que ha tingut lloc aquest dissabte, dia 23 de març, a la Catedral de Tarragona. La missa ha estat concelebrada per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol; el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona i iniciador de la Causa diocesana per al procés de beatificació; el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, per la majoria dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i els Pares abats de Poblet i Montserrat. També s’ha comptat amb l’assistència del bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino; de representants de la Nunciatura, els postuladors de Roma i Tarragona, membres capitulars i nombrosos preveres.

El ritu de la beatificació s’ha iniciat amb la petició de beatificació per part de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, i la presentació del servent de Déu. L’ex-postulador general de la Causa, el P. Vito P. Gómez, ha presentat a Marià Mullerat com «un fidel deixeble de Crist des de la seva condició de pare de família, professional de la medicina, i servidor de la societat, el qual va treballar sempre a favor de la cultura i de la convivència pacífica». També ha ressaltat la gran estima que tenia vers els seus pacients «als quals va portar en el seu cor fins moments abans de la seva mort. […] Contemplava en tothom el rostre de Crist, fins i tot en els seus perseguidors, als quals va perdonar i va tenir l’oportunitat d’ajudar en les hores finals de las seva vida».

La memòria litúrgia del nou beat se celebrarà el dia 13 d’agost

Seguidament, el cardenal Becciu, per manament del papa Francesc, ha procedit a la lectura de la Carta Apostòlica, en la que el Sant Pare ha inscrit en el llibre dels beats al venerable servent de Déu Marià Mullerat i ha establert que la seva memòria litúrgica sigui cada dia 13 d’agost. Aquesta declaració té lloc després de l’aprovació del decret del martiri pel papa Francesc el passat dia 7 de novembre de 2018. Immediatament, amb gran solemnitat, s’ha descobert la fotografia del nou beat, moment que rebut una gran ovació, i els familiars del beat, acompanyats de palmes i llànties, han portat les relíquies del màrtir —un marc amb la creu que Marià Mullerat portava sempre a la butxaca i tres teques—, fins el presbiteri.

Cardenal Becciu: «El seu martiri és un estímul per cercar el bé comú, la concòrdia i la pau»

Per al prefecte Angelo Becciu, l’exemple de Marià Mullerat és «un far de llum, una insistent invitació a viure l’Evangeli de manera radical i amb senzillesa, oferint un valent testimoni públic de la fe que professem». En l’homilia ha destacat que, malgrat les dificultats, tribulacions i persecucions amb les que es va trobar el beat, va perseverar en l’amor a Crist i, per aquest motiu, l’Església reconeix la seva santedat de vida. «A la violència va respondre amb el perdó i a l’odi, amb la caritat. […] El seu martiri representa per a tots un important estímul que impulsa a la comunitat cristiana a revifar la missió eclesial i social, cercant sempre el bé comú, la concòrdia i la pau», ha dit. Mons. Becciu ha finalitzat les seves paraules amb el desig que «l’exemple de santedat del nou beat doni abundants fruits de vida cristiana: un amor que venci la tebiesa, un entusiasme que estimuli l’esperança, un respecte que doni acollida de veritat i una generositat que obri el cor a les necessitats dels més pobres del món».

En la celebració també s’ha tingut present en la pregària als cinc homes que van morir junt al Dr. Mullerat: Josep Sans, Llorenç Segarra, Manuel Pont, Joan Gras i Llorenç Vidal.

Mons. Jaume Pujol: «Un regal del Senyor en el final del meu pontificat»

Abans de cloure la celebració, Mons. Jaume Pujol ha dirigit unes paraules d’agraïment al Sant Pare Francesc, als postuladors de la Causa, al P. Vito Gómez i el P. Gianni Festa, a l’Associació Amics de Marià Mullerat «que tant ha treballat per aquesta Causa» i a tots els que han fet possible aquesta celebració. «Aquesta celebració quedarà inscrita en la història d’aquesta Catedral metropolitana però també en el meu cor. Arribant al final del meu pontificat només ho puc rebre com un regal del Senyor per a vosaltres i per a mi», ha expressat el prelat. Durant el seu parlament ha dirigit una afectuosa i emotiva salutació als familiars del beat, en especial a les tres filles del beat que han assistit a la celebració; als germans arquebisbes, bisbes i abats, al presbiteri diocesà, als religiosos i religioses, als laics, als fidels d’Arbeca i Santa Coloma de Queralt i als metges allí presents, entre d’altres.

La solemne celebració, sostinguda en els cants pel Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral, ha finalitzat amb la pregària del nou beat i el cant dels Goigs, amb lletra de Mn. Joan Roig i música de Mons. Valentí Miserachs.

La celebració ha comptat amb la participació dels familiars —filles, néts i besnéts— del nou beat; de fidels procedents de Santa Coloma de Queralt, poble natal del beat, i d’Arbeca, on va morir màrtir. També ha estat nombrosa l’assistència de les autoritats civils com el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Sr. Marcel·lí Joan; el president de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet; la regidora de l’Ajuntament de Tarragona, Sra. María Elisa Vedrina, en representació de l’alcalde de la ciutat; els presidents dels Consells Comarcals del Tarragonès i Les Garrigues, Sr. Daniel Cid i Sr. Antoni Villas, respectivament; de diversos alcaldes, com el de Santa Coloma de Queralt; Sr. Magí Trullols; el d’Arbeca, Sr. Joan Miquel Simó; i el de La Floresta, Sr. Jaume Setó; el comandant en cap de la Guàrdia Civil, Sr. Vicente Luengo; l’intendent Major de la Guàrdia Urbana, Sr. Enrique Eduardo Fernández i el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, Sr. Antoni Castro Salomó, a més de diversos membres de l’equip de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. La cobertura mediàtica també ha estat força àmplia amb prop d’una vintena de mitjans de comunicació acreditats.

Demà, diumenge dia 24 de març, se celebrarà la missa d’acció de gràcies, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, a l’església parroquial de Sant Jaume Apòstol d’Arbeca, a les sis de la tarda.

Galeria fotogràfica. Resum de tots el actes »

El mártir Mariano Mullerat i Soldevila ya es beato

El laico y padre de familia, Marià Mullerat i Soldevila, muerto en 1936 en Arbeca por odio a la fe, ya es beato. Así lo ha declarado el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y representante del Papa, durante la celebración que ha tenido lugar este sábado, día 23 de marzo, en la Catedral de Tarragona. La misa ha sido concelebrada por el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol; el cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona e iniciador de la Causa diocesana para el proceso de beatificación; el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ​la mayoría de los obispos de las diócesis con sede en Cataluña y los Padres abad de Poblet y Montserrat. También se ha contado con la asistencia del obispo auxiliar de la archidiócesis de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino; de representantes de la Nunciatura, los postuladores de Roma y Tarragona, miembros capitulares y numerosos sacerdotes.

El rito de la beatificación se ha iniciado con la petición de beatificación por parte del arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, y la presentación del siervo de Dios. El ex-postulador general de la Causa, el P. Vito P. Gómez, ha presentado a Marià Mullerat como «un fiel discípulo de Cristo desde su condición de padre de familia, profesional de la medicina, y servidor de la sociedad, el cual trabajó siempre a favor de la cultura y de la convivencia pacífica». También ha resaltado la gran estima que tenía hacia sus pacientes «a los que llevó en su corazón hasta momentos antes de su muerte. […] Contemplaba en todo el mundo el rostro de Cristo, incluso en sus perseguidores, a los que perdonó y tener la oportunidad de ayudar en las horas finales de su vida».

La memoria liturgia del nuevo beato se celebrará el día 13 de agosto

Seguidamente, el cardenal Becciu, por mandato del Papa Francisco, ha procedido a la lectura de la Carta Apostólica, en la que el Santo Padre ha inscrito en el libro de los beatos al venerable siervo de Dios Mariano Mullerat y ha establecido que su memoria litúrgica sea ​​cada día 13 de agosto. Esta declaración tiene lugar después de la aprobación del decreto del martirio por el papa Francisco el pasado día 7 de noviembre de 2018. Inmediatamente, con gran solemnidad, se ha descubierto la fotografía del nuevo beato, momento que ha recibido una gran ovación, y los familiares del beato, acompañados de palmas y unas pequeñas lámparas, han llevado las reliquias del mártir -un marco con la cruz que Marià Mullerat siempre llevaba en el bolsillo y tres tecas-, hasta el presbiterio.

Cardenal Becciu: «Su martirio es un estímulo para buscar el bien común, la concordia y la paz»

Para el prefecto Angelo Becciu, el ejemplo de Mariano Mullerat es «un faro de luz, una insistente invitación a vivir el Evangelio de manera radical y con sencillez, ofreciendo un valiente testimonio público de la fe que profesamos». En la homilía ha destacado que, a pesar de las dificultades, tribulaciones y persecuciones con las que se encontró el beat, perseveró en el amor a Cristo y, por este motivo, la Iglesia reconoce su santidad de vida. «A la violencia respondió con el perdón y al odio, con la caridad. […] Su martirio representa para todos un importante estímulo que impulsa a la comunidad cristiana a reavivar la misión eclesial y social, buscando siempre el bien común, la concordia y la paz », dijo. Mons. Becciu ha finalizado sus palabras con el deseo de que «el ejemplo de santidad del nuevo beato dé abundantes frutos de vida cristiana: un amor que venza la tibieza, un entusiasmo que estimule la esperanza, un respeto que dé acogida de verdad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los más pobres del mundo».

En la celebración también se ha tenido presente en la oración a los cinco hombres que murieron junto al Dr. Mullerat: Josep Sans, Llorenç Segarra, Manuel Pont, Joan Gras y Llorenç Vidal.

Mons. Jaume Pujol: «Un regalo del Señor en el final de mi pontificado»

Antes de finalizar la celebración, Mons. Jaume Pujol ha dirigido unas palabras de agradecimiento al Santo Padre Francisco, los postulador de la Causa, el P. Vito Gómez y el P. Gianni Fiesta, a la Asociación Amigos de Marià Mullerat «que tanto ha trabajado por esta Causa» ya todos los que han hecho posible esta celebración. «Esta celebración quedará inscrita en la historia de esta Catedral metropolitana pero también en mi corazón. Llegando al final de mi pontificado sólo lo puedo recibir como un regalo del Señor para ti y para mí», expresó el prelado. Durante su parlamento ha dirigido una cariñosa y emotiva saludo a los familiares del beato, en especial a las tres hijas del beat que han asistido a la celebración; los hermanos arzobispos, obispos y abades, al presbiterio diocesano, a los religiosos y religiosas, a los laicos, a los fieles de Arbeca y Santa Coloma de Queralt y los médicos allí presentes, entre otros.

La solemne celebración, sostenida en los cantos por el Coro y Orquesta de los Amigos de la Catedral, ha finalizado con la oración del nuevo beato y el canto de los Gozos, con letra de Mn. Joan Roig y música de Mons. Valentí Miserachs.

La celebración ha contado con la participación de los familiares -hijas, nietos y bisnietos- del nuevo beato; de fieles procedentes de Santa Coloma de Queralt, pueblo natal del beato, y de Arbeca, donde murió mártir. También ha sido numerosa la asistencia de las autoridades civiles como el director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, Sr. Marcel·lí Joan; el presidente de la Diputación de Tarragona, Sr. Josep Poblet; la consejera del Ayuntamiento de Tarragona, Sra. María Elisa Vedrina, en representación del alcalde de la ciudad; los presidentes de los Consejos Comarcales del Tarragonès y Les Garrigues, Sr. Daniel Cid y Sr. Antoni Villas, respectivamente; de varios alcaldes, como el de Santa Coloma de Queralt; Sr. Magí Trullols; el de Arbeca, Sr. Joan Miquel Simó; y el de La Floresta, Sr. Jaume Setó; el comandante en jefe de la Guardia Civil, Sr. Vicente Luengo; el intendente mayor de la Guardia Urbana, Sr. Enrique Eduardo Fernández y el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la URV, Sr. Antoni Castro Salomón, además de varios miembros del equipo de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona. La cobertura mediática también ha sido bastante amplia con cerca de una veintena de medios de comunicación acreditados.

Mañana, domingo 24 de marzo, se celebrará la misa de acción de gracias, presidida por el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, en la iglesia parroquial de Sant Jaume Apòstol de Arbeca, a las seis de la tarde.

Galeria fotogràfica. Resum de tots el actes »